Klimaat Marathon

Algemeen 

De Stichting Running 4 Climate (KvK 92045820) is de organisator van de Klimaat Marathon die op vrijdag 21 juni 2024 plaatsvindt. Zij werkt samen met de Stichting Cycling 4 Climate (KvK 74148966) die op dezelfde dag verschillende fietstochten organiseert. We delen het KNMI-terrein als start- finish en doorkom-locatie en aldaar heeft Cycling 4 Climate de zeggenschap. Running 4 Climate wordt bij de uitvoering van het evenement ook geholpen door vrijwilligers en een evenementenbureau. De naam van het evenement is Klimaat Marathon, maar wordt ook wel aangeduid als Klimaat Estafette Marathon, Climate Run of Klimaat Run.

De deelnemers zijn gehouden aan het reglement.

Eigen risico

Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Meedoen, meelopen, meefietsen is op eigen risico. Bij inschrijving verklaren de deelnemers dat zij voldoende gezond zijn om de tocht te volbrengen. 

Running 4 Climate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 

De deelnemers zijn verkeersdeelnemers en nemen geen uitzonderingspositie in. Zij dienen zich dus te houden aan de verkeersregels. 

De organisatie behoudt zich het recht de route te wijzigen, in te korten of het aanvangstijdstip te wijzigen. In het ergste geval, zal zij door uitzonderlijke omstandigheden of overmacht, bijvoorbeeld een weeralarm, een bosbrand, een lockdown, een overlijden van een lid van het Koninklijk huis, het evenement aflassen. In dat geval zal Running 4 Climate haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een andere datum te vinden (uitstel). Er vindt in principe geen restitutie plaats. 

Wisselen, maar geen annulering

Je schrijft je in als team. De teamsamenstelling mag wisselen, maar annuleren is in principe niet mogelijk. 

Publiciteit

We werken tijdens het evenement samen met fotografen voor een sfeerimpressie van het evenement. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor publiciteit (denk aan nieuwsbrief, website, social media). Deelnemers gaan akkoord met publicatie van tijdens het evenement gemaakte beeldmateriaal. Een verzoek tot verwijderen kan door contact op te nemen met de organisatie info@running4climate.nl.  

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. We gebruiken de informatie voor informatievoorziening over de huidige en volgende Klimaat Marathons. Verder wordt de Running 4 Climate nieuwsbrief toegezonden. Uitschrijven op de nieuwsbrief kan door op de nieuwsbrief de uitschrijf-optie aan te klikken. Uiteraard wordt het bestand niet aan derden verstrekt.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.